1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam

Cuộn trang

Hà hà ha …[Em][C][D][Em][C][Bm][Em] [Em] Tôi sinh ra với niềm [G] vui Tự hào miền đất [D] này sống trong hoà [C] bình [Em] Bao nhiêu năm đã đổi [G] thay Nhưng trong trái [D] tim tôi một lòng vì quê [Em] hương. Một đất [D] nước bốn ngàn năm Lịch [Am] sử hào [G] hùng Là công [Em] lao của [D] bao người đi [G] trước Niềm kiêu [D] hãnh dân cao Hiên [G] ngang kiên [Em] cường Ta [Am] quyết gìn giữ non [B] sông ĐK: Việt Nam [Em] ơi! Việt Nam [Bm] ơi! Ngọn lửa [C] mãi vẫn cháy trong [D] tim Một niềm [Em] tin vào ngày [Bm] mai Cùng chung [C] tay toàn [D] dân sẽ chiến [B] đấu. Việt Nam [Em] ơi! Việt Nam [Bm] ơi! Dù phong [C] ba cũng sẽ đi [D] qua Cùng dựng [Em] xây vì tương [Bm] lai Người Việt [C] Nam yêu đất [D] nước Việt [Em] Nam

Video hướng dẫn