1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người xa về thành phố

Cuộn trang

Mình về thành phố đây [Dm] rồi Chốn ăn, chốn [F] vui lạ mặt [Dm] đời Cho bỏ gian [Bb] lao ngần này [C] phép rong [F] chơi Rủ phong sương đầy [Am] áo Mà lòng [F] nghe ước muốn lên cao [A7] Đi lính xa đánh giặc từng [Dm] giờ Viết trăm lá [F] thư để hẹn [Dm] hò Cho buổi hôm [Bb] nay đời chỉ [C] có ta [F] thôi Tiếng yêu chưa lần [Am] nói Mà đường [F] yêu chân bước vào [Dm] rồi Kín vai [F] sương tóc lệch đường [Bb] ngôi Đã cho [Dm] nhau vì nhau mà tới Đợi đêm [C] này đợi đã bao [F] đêm Từ [Bb] khi chiến [Am] đấu mọi [Dm] miền Anh mơ yên [Am] lành Lần hiện [C] diện trên mắt môi [F] em [Dm] Mình trở lại với đơn [Dm] vị Bén hơi chuyến [F] đi hẹn ngày [Dm] về Nhưng kẻ phương [Bb] xa đời còn [C] thú vui [F] xa Những đêm ngang tầm [Am] súng Vào nửa [F] khuya nhung nhớ ngập [Dm] lòng

Video hướng dẫn