highlight chords
Mình về thành phố đây [Dm] rồi
Chốn ăn, chốn [F] vui lạ mặt [Dm] đời
Cho bỏ gian [Bb] lao ngần này [C] phép rong [F] chơi
Rủ phong sương đầy [Am] áo
Mà lòng [F] nghe ước muốn lên cao [A7]
Đi lính xa đánh giặc từng [Dm] giờ
Viết trăm lá [F] thư để hẹn [Dm] hò
Cho buổi hôm [Bb] nay đời chỉ [C] có ta [F] thôi
Tiếng yêu chưa lần [Am] nói
Mà đường [F] yêu chân bước vào [Dm] rồi
Kín vai [F] sương tóc lệch đường [Bb] ngôi
Đã cho [Dm] nhau vì nhau mà tới 
Đợi đêm [C] này đợi đã bao [F] đêm 
Từ [Bb] khi chiến [Am] đấu mọi [Dm] miền
Anh mơ yên [Am] lành 
Lần hiện [C] diện trên mắt môi [F] em [Dm]
Mình trở lại với đơn [Dm] vị
Bén hơi chuyến [F] đi hẹn ngày [Dm] về
Nhưng kẻ phương [Bb] xa đời còn [C] thú vui [F] xa
Những đêm ngang tầm [Am] súng
Vào nửa [F] khuya nhung nhớ ngập [Dm] lòng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người xa về thành phố

Trúc Phương
Mình về thành phố đây [Dm] rồi
Chốn ăn, chốn [F] vui lạ mặt [Dm] đời
Cho bỏ gian [Bb] lao ngần này [C] phép rong [F] chơi
Rủ phong sương đầy [Am] áo
Mà lòng [F] nghe ước muốn lên cao [A7]
Đi lính xa đánh giặc từng [Dm] giờ
Viết trăm lá [F] thư để hẹn [Dm] hò
Cho buổi hôm [Bb] nay đời chỉ [C] có ta [F] thôi
Tiếng yêu chưa lần [Am] nói
Mà đường [F] yêu chân bước vào [Dm] rồi
Kín vai [F] sương tóc lệch đường [Bb] ngôi
Đã cho [Dm] nhau vì nhau mà tới 
Đợi đêm [C] này đợi đã bao [F] đêm 
Từ [Bb] khi chiến [Am] đấu mọi [Dm] miền
Anh mơ yên [Am] lành 
Lần hiện [C] diện trên mắt môi [F] em [Dm]
Mình trở lại với đơn [Dm] vị
Bén hơi chuyến [F] đi hẹn ngày [Dm] về
Nhưng kẻ phương [Bb] xa đời còn [C] thú vui [F] xa
Những đêm ngang tầm [Am] súng
Vào nửa [F] khuya nhung nhớ ngập [Dm] lòng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com