1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người xưa

Cuộn trang

[G] Có phải là [Em] em mùa phượng [Am] thắm Mà sao giọng [D] nói quá xa [G] xăm Nét [Bm] son nếp gấp thời xuân [Em] sắc Xóa dấu tình [Am] thơ khúc nguyệt [D] cầm Biển [C] nhớ bóng em hàng liễu [D] rũ Sóng đời xô đẩy ngó âm [G] u Vắng em từ [C] độ vầng trăng khuyết Nửa [D] mảnh tàn theo lốc bụi [Am] mù Gặp lại dáng [Bm] xưa lòng bở [Em] ngỡ Tưởng còn mộng [D] mị đến trong [G] mơ Hoàng hôn chợt [G] thấy em từ đó Thương cánh hoa [Bm] trôi chẳng bến [Em] bờ Vắng tiếng chim [C] đàn bay xoãy [Bm] cánh Thu sang màu [D] nắng đẹp mong [C] manh Bể dâu cũng khuất vào trăng[Bm] gió Năm tháng vô [D] tình mộng vẫn [G] xanh

Video hướng dẫn