1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn an vui (File Cassette 1974)

Cuộn trang

Video hướng dẫn