1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn an vui (File Cassette 1974)

Lm. Ngô Duy Linh - Lời: Võ Thanh
Nguồn: thanhcavietnam.net