1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn cậy trông

Cuộn trang

1. Mẹ [C] ơi bao [Em] người lạc [Am] bước lưu [F] đày Ngày [G] tháng chơi [C] vơi như thuyền [F] nan giữa [G] khơi Đoàn [C] con xin [Em] Mẹ, Mẹ [Am] hãy thương [F] tình Dìu [G] dắt con [C] thơ qua hiểm [G] nguy cõi [C] đời. ĐK: Mẹ [C] nguồn cậy [Em] trông, chưa [F] thấy ai xin [C] Mẹ về [Em] không [G] Hỡi [C] Mẹ Thiên [Am] Chúa xin [Dm] hãy lắng nghe [F] con nài [G] van Mẹ [C] nguồn an [Em] vui, ôi [F] Nữ trinh là [C] nguồn an [Em] vui Hết [Am] tình kêu [C] khấn con [F] tin chắc Mẹ [G] thương nhận [C] lời. 2. Và [C] bao nhiêu [Em] người lạc [Am] hướng trên [F] đời Liều [G] dấn thân [C] đi trong vực [F] sâu tối [G] tăm Đoàn [C] con xin [Em] Mẹ rọi [Am] ánh huy [F] hoàng Nguồn [G] sáng tin [C] yêu, yêu Mẹ [G] tin Chúa [C] Trời. 3. Còn [C] ai chưa [Em] về, Mẹ [Am] dắt đưa [F] về Thờ [G] Chúa cao [C] sang cũng là [F] Vua các [G] Vua Mẹ [C] ban cho [Em] được, bền [Am] chí trung [F] thành Thờ [G] Chúa Ba [C] Ngôi, ca tụng [G] Mẹ suốt [C] đời.

Video hướng dẫn