highlight chords
1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi
[E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu
Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi [Dm] vẫn vững bước [F] tới
[E7] Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau [Am] buồn
Giê-hô-[Dm] va [G] Đấng chăn giữ [C] tôi, tôi [F] nào thiếu thốn [E7] chi.
2. [Am] Người đưa tôi đi trong nơi an [C] nghỉ xanh [F] mát đồng cỏ [Am] tươi
[E7] Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn [Am] đời
Ngài là nguồn ánh [C] sáng thánh khiết soi [Dm] sáng đêm tăm [F] tối
[E7] Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công [Am] bình. [E7]
ĐK : Giê-hô-[A] va! Giê-hô-[D] va! Giê-hô-[E7] va!
Ngài là [A] nơi nương náu thân tôi
Ngài là [D] nơi che chở an vui
Chúa [E7] ơi! Đồn luỹ muôn [A] đời.
Ngài là [A] nơi đồng cỏ xanh tươi
Ngài là [D] nơi mé nước an vui
Chúa [E7] ơi! Hạnh phúc muôn [A] đời.
Trọn đời [A] tôi hạnh phúc sẽ theo tôi
Trọn đời [D] tôi thương xót sẽ theo tôi
Tôi sẽ [E7] ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn [A] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn trông cậy muôn đời

Linh mục Trần Quốc Bảo
1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi
[E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu
Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi [Dm] vẫn vững bước [F] tới
[E7] Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau [Am] buồn
Giê-hô-[Dm] va [G] Đấng chăn giữ [C] tôi, tôi [F] nào thiếu thốn [E7] chi.
2. [Am] Người đưa tôi đi trong nơi an [C] nghỉ xanh [F] mát đồng cỏ [Am] tươi
[E7] Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn [Am] đời
Ngài là nguồn ánh [C] sáng thánh khiết soi [Dm] sáng đêm tăm [F] tối
[E7] Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công [Am] bình. [E7]
ĐK : Giê-hô-[A] va! Giê-hô-[D] va! Giê-hô-[E7] va!
Ngài là [A] nơi nương náu thân tôi
Ngài là [D] nơi che chở an vui
Chúa [E7] ơi! Đồn luỹ muôn [A] đời.
Ngài là [A] nơi đồng cỏ xanh tươi
Ngài là [D] nơi mé nước an vui
Chúa [E7] ơi! Hạnh phúc muôn [A] đời.
Trọn đời [A] tôi hạnh phúc sẽ theo tôi
Trọn đời [D] tôi thương xót sẽ theo tôi
Tôi sẽ [E7] ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn [A] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com