1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguồn trông cậy muôn đời

Cuộn trang

1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi [E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi [Dm] vẫn vững bước [F] tới [E7] Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau [Am] buồn Giê-hô-[Dm] va [G] Đấng chăn giữ [C] tôi, tôi [F] nào thiếu thốn [E7] chi. 2. [Am] Người đưa tôi đi trong nơi an [C] nghỉ xanh [F] mát đồng cỏ [Am] tươi [E7] Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn [Am] đời Ngài là nguồn ánh [C] sáng thánh khiết soi [Dm] sáng đêm tăm [F] tối [E7] Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công [Am] bình. [E7] ĐK : Giê-hô-[A] va! Giê-hô-[D] va! Giê-hô-[E7] va! Ngài là [A] nơi nương náu thân tôi Ngài là [D] nơi che chở an vui Chúa [E7] ơi! Đồn luỹ muôn [A] đời. Ngài là [A] nơi đồng cỏ xanh tươi Ngài là [D] nơi mé nước an vui Chúa [E7] ơi! Hạnh phúc muôn [A] đời. Trọn đời [A] tôi hạnh phúc sẽ theo tôi Trọn đời [D] tôi thương xót sẽ theo tôi Tôi sẽ [E7] ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn [A] đời.

Video hướng dẫn