Nguyện cầu trên bến ngàn năm

≣≣
Dìu [C] nhau đến [C7] bến ngàn [F] năm
Cùng [Dm] đi vào [G7] thiên niên ngày [C] mới
Về [F] chốn tin yêu bừng [Em] sáng [Am] ngời
Tình [Dm] thương luôn [G7] nở trong tim [C] người.
[D] Non nước tưng [G] bừng vào [D] hội mùa xuân [G] tươi
[C] Hạnh phúc tương lai từ [G] muôn lòng chung [C] tay
[F] Bóng tối lùi [G] rồi [Em] ánh sáng rạng [Am] ngời
[D7] Nghe mặt trời soi hồng muôn tim đang bừng [G7] sôi.
[C] Hỡi [G] Tổ quốc ngàn [E7] mến [Am] yêu
[F] Muôn đời máu [G] thắm về trái [C] tim [A7] nồng
[Dm] Anh đưa [G7] em về hướng [C] chân [Am] trời
[Dm] Nơi có muôn hoa lòng tỏa [D7] hương ngát tình thương
[G7] Chốn tổ ấm muôn [C] đời.
[F] Đi bên [G] nhau mùa xuân [Em] mới [A7] về
[Dm] Nghe vang [G] vang lời thiêng [C] sông [A7] núi
[Dm] Khúc [G] ca hội trùng [C] dương.
Ngày [C] vui dòng sông hát lời yêu thương
Ngày [A7] vui hội sông [Dm] núi tình quê [G] hương
[D] Nào dìu nhau [D7] tuôn qua thác [G] ghềnh
Núi liền núi, sông liền sông, câu tâm [C] đồng.
[D] Nghe dòng sông, dòng sông hát thênh [G] thang êm ru mơ màng
[D] Trong lòng anh, lòng em, sóng tung [G] tăng muôn triều ái ân
[D] Sóng đua nhau, sóng dâng cao bồi ghềnh bãi thêm [G] cao đầy
Ngày [C] ấy quê [A7] ta mùa yêu [D] thương bến sông xưa trăng [G] chờ
Tiếng [G7] sóng vang muôn [C] đời.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)