1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguyện

Sr. Trầm Hương , FMSR - Thơ: Lm. Dao Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net