1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguyệt ca

Cuộn trang

1. Từ [D] khi trăng là nguyệt đèn [F#m] thắp sáng trong [Em] tôi Từ [C] khi trăng là [A] nguyệt em [A7] mang tim bối [D] rối Từ [D] khi trăng là nguyệt tôi [F#m] như từng cánh diều [Em] vui Từ [A] khi em là nguyệt trong [A7] tôi có những mặt [D] trời. Từ [G] đêm khuya khi [Em] nắng sớm hay trong những cơn [F#m] mưa Từ [B] bao la em [E] đã đến xua [A7] tan những nghi [D] ngờ. Từ [D] trăng xưa là nguyệt lòng [F#m] tôi có đôi [Em] khi Tựa [C] bông hoa vừa [A] mọc hân [A7] hoang giây xuống [D] thế Từ [D] khi trăng là nguyệt tôi [F#m] nghe đời gõ nhịp [Em] ca Từ [A] khi em là nguyệt cho [A7] tôi bóng mát thật [D] là. 2. Từ [D] khi trăng là nguyệt vườn [F#m] xưa lá xanh [Em] tươi Đàn [C] chim non lần [A] hát cho [A7] câu kinh bước [D] tới Từ [D] khi trăng là nguyệt tôi [F#m] nghe đời vỗ về [Em] tôi Từ [A] khi em là nguyệt câu [A7] kinh đã bước vào [D] đời. Từ [G] bao la em đã [Em] đến hay em sẽ ra [F#m] đi Vườn [B] năm xưa còn [E] tiếng nói tôi [A7] nghe những đêm [D] về. Từ [D] trăng thôi là nguyệt một [F#m] hôm bỗng nghe [Em] ra Buồn [C] vui kia là [A] một như [A7] quên trong nỗi [D] nhớ Từ [D] trăng thôi là nguyệt tôi [F#m] như giọt nắng ngoài [Em] kia Từ [A] em thôi là nguyệt coi [A7] như phút đó tình [D] cờ. 3. Từ [D] trăng thôi là nguyệt là [F#m] trăng với bao [Em] la Từ [C] trăng kia vừa [A] mọc trong [A7] tối không trí [D] nhớ Từ [D] trăng thôi là nguyệt hôm [F#m] nào chợt có lời [Em] thưa Rằng [A] em thôi là nguyệt tôi [A7] như đứa bé dại [D] khờ. Vườn [G] năm xưa em đã [Em] đến nay trăng quá vô [F#m] vị Giọt [B] sương khuya rụng [E] xuống lá như [A7] chân ai lần [D] về. Từ [D] trăng thôi là nguyệt mỏi [F#m] mê đá thôi [Em] lăn Vườn [C] năm xưa vừa [A] một cây [A7] đam mê hết [D] nhánh Từ [D] trăng thôi là nguyệt tôi [F#m] như đường phố nhiều [Em] tên Từ [A] em thôi là nguyệt tôi [A7] xin đứng đó một [D] mình.

Video hướng dẫn