1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nguyệt cầm

Cuộn trang

Nguyệt [Am] cầm như gió qua [C] thềm Nguyệt [Am] cầm, hương sắc môi [C] mềm Hắt hiu nhẹ rung phím tơ [E7] buồn tênh Nguyệt [Am] cầm theo cánh [F] chim trời Nguyệt [Am] cầm bão tố [F] tơi bời Có [Dm] ai lắng nghe xót xa chơi [E7] vơi ru [Am] hời Làn mây lờ [Am] lững, vầng trăng huyên [C] náo soi bóng ai [F] ngồi Bên suối mơ [Dm] màng, theo tiếng [E7] tơ đàn Đàn ai nĩ non, vần theo lời gió tí tách rơi [C] ngoài Hiên vắng mưa [E7] buồn thổn thức [Am] đêm dài Đàn ai gọi [Am] gió ngả nghiêng hồn [C] vắng theo tiếng côn [F] trùng Đêm tối u [Dm] hoài sương khói [E7] chập chùng Thoảng dâng từng tiếng, nhặt khoan đàn lắng chăn chiếu đơn [C] sầu Ôi! Tiếng nguyệt [E7] cầm gọi trong [Am] giấc mơ Nguyệt [Am] cầm rung tiếng tơ [C] lòng Nguyệt [Am] cầm bối rối mơ [C] hồng Nguyệt [G] cầm buông phím hững hờ Nguyệt cầm theo những trang [G] thơ Ngất [C] ngây lá thu vẩn vơ vẩn [Dm] vơ Nguyệt [Am] cầm nhung nhớ [F] xa rồi Nguyệt [Am] cầm đón gió [F] đưa hương Có [Dm] ai vấn vương lắng nghe khung [E7] tơ nguyệt [Am] cầm

Video hướng dẫn