1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhã ca (Saxophone)

Lm. Nguyễn Văn Trinh
Nguồn: thanhcavietnam.net