1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhà là nơi

Cuộn trang

Intro: [C] [Em] [Dm] [F] [C] [Em] [G] [C] 1. Nhà là [C] nơi bố đồng [Em] tình, cùng con [Dm] lao vào [F] bếp Mẹ vừa [C] nêm đã tươi [Em] cười đồ ăn [G] ngon được [C] phết [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la Nhà là [C] nơi cứ rộn [Em] ràng làm say [Dm] mê nhà [F] khác Tình tình [C] tang bố chơi [Em] đàn hoà theo [G] con mẹ [C] hát [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la ĐK: [F] Bố đi làm đã về nhớ [C] lắm con ôm cái nha Nhà [G] là nơi ấm êm nhớ lắm tình thương mến thương [F] Lớn con phải đỡ đần những [C] tháng năm mẹ ân cần Nhà [G] là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt [C] đời. 2. Nhà là [C] nơi có góc [Em] tường ngồi xem [Dm] phim đầm [F] ấm Cả nhà [C] catwalk trên [Em] giường mẹ xa [G] xa ngồi [C] trông [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la Nhà là [C] nơi có buồn [Em] phiền vì [Dm] anh hai cảm [F] nắng Mẹ tìm [C] mua thuốc ra [Em] liền vì mẹ thương [G] con nhiều [C] lắm [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la ĐK: [F] Bố đi làm đã về nhớ [C] lắm con ôm cái nha Nhà [G] là nơi ấm êm nhớ lắm tình thương mến thương [F] Lớn con phải đỡ đần những [C] tháng năm mẹ ân cần Nhà [G] là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt [C] đời. 3. Nhà là [C] nơi bố về [Em] nhì vì bơi [Dm] như người [F] nhái Mẹ thì [C] trông vần kiên [Em] trì tập theo [G] con chậm [C] rãi [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la ĐK: [F] Bố đi làm đã về nhớ [C] lắm con ôm cái nha Nhà [G] là nơi ấm êm nhớ lắm tình thương mến thương [F] Lớn con phải đỡ đần những [C] tháng năm mẹ ân cần Nhà [G] là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt [C] đời. [F] Chắc bố mẹ sẽ già chắc [C] chắn bố mẹ sẽ già Cả [G] hai có nhớ [Dm] con vâng! [G] Tất nhiên [C] rồi! No! English? [G] yes! Of [C] course! [C] La [Em] la la la [Dm] la la la la [F] la [C] La [Em] la la la [G] la la la la [C] la

Video hướng dẫn