highlight chords
1. Nha [Em] Trang ngày [Am] về, mình [Em] tôi trên bãi [Am] khuya 
Tôi [D] đi vào thương [G] nhớ, tôi [B7] đi tìm cơn [C] gió 
Tôi [Em] xây lại mộng [Am] mơ năm [Em] nào 
[Am] Bờ biển [Em] sâu, hai đứa [Am] tôi gần [B7] nhau.
Đêm [Em] xưa biển [Am] này, người [Em] yêu trong cánh [Am] tay 
Đêm [D] nay còn cát [G] trắng, đêm [B7] nay còn tiếng [C] sóng 
Đêm [Em] nay còn trăng [Am] soi, nhưng [Em] rồi [Am] chỉ còn [Em] tôi 
Trên bãi [Am] đêm khóc người [Em] tình. 
ĐK: Cát [Em] trắng thơm [D] tho, lùa [C] vào trong nắm [G] tay 
Nào [C] ngờ cát [D] úa tuôn [G] ra dần [Bm] dà chẳng có [G] hay 
n [Bm] tình trong lúc đôi mươi 
Bao giờ [Am] cũng vẫn mau phai 
Cho [G] ngàn thông réo tên [C] ai, từ [B7] đó.
Lớp [Em] sóng mơn [D] man thịt [C] mềm, da ngát [G] hương 
Nào [C] ngờ sóng [D] cuốn trôi [G] đi lầu [Bm] vàng trên bãi [C] hoang 
Khi [Bm] tình tôi chít khăn tang 
Ai gào [Am] ai giữa đêm trăng 
Cho [G] từng lớp sóng kêu [C] than [B7] ôi.
2. Nha [Em] Trang ngày [Am] về, ngồi [Em] đây tôi lắng [Am] nghe 
Đê [D] mê lòng tôi [G] khóc, như [B7] oan hồn trách [C] móc 
Ôi [Em] trăng vàng lẻ [Am] loi Ôi [Em] đời! 
[Am] Trời biển [Em] ơi! Không cố [Am] nuôi tình [B7] tôi.
Nha [Em] Trang biển [Am] đầy, tình [Em] yêu không có [Am] đây 
Tôi [D] như là con [G] ốc, bơ [B7] vơ nằm trên [C] cát 
Chui [Em] sâu vào thân [Am] xác lưu [Em] đầy 
[Am] Dã tràng [Em] ơi! Sao lấp [Am] cho vơi sầu [Em] này.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nha Trang ngày về

Phạm Duy
1. Nha [Em] Trang ngày [Am] về, mình [Em] tôi trên bãi [Am] khuya 
Tôi [D] đi vào thương [G] nhớ, tôi [B7] đi tìm cơn [C] gió 
Tôi [Em] xây lại mộng [Am] mơ năm [Em] nào 
[Am] Bờ biển [Em] sâu, hai đứa [Am] tôi gần [B7] nhau.
Đêm [Em] xưa biển [Am] này, người [Em] yêu trong cánh [Am] tay 
Đêm [D] nay còn cát [G] trắng, đêm [B7] nay còn tiếng [C] sóng 
Đêm [Em] nay còn trăng [Am] soi, nhưng [Em] rồi [Am] chỉ còn [Em] tôi 
Trên bãi [Am] đêm khóc người [Em] tình. 
ĐK: Cát [Em] trắng thơm [D] tho, lùa [C] vào trong nắm [G] tay 
Nào [C] ngờ cát [D] úa tuôn [G] ra dần [Bm] dà chẳng có [G] hay 
n [Bm] tình trong lúc đôi mươi 
Bao giờ [Am] cũng vẫn mau phai 
Cho [G] ngàn thông réo tên [C] ai, từ [B7] đó.
Lớp [Em] sóng mơn [D] man thịt [C] mềm, da ngát [G] hương 
Nào [C] ngờ sóng [D] cuốn trôi [G] đi lầu [Bm] vàng trên bãi [C] hoang 
Khi [Bm] tình tôi chít khăn tang 
Ai gào [Am] ai giữa đêm trăng 
Cho [G] từng lớp sóng kêu [C] than [B7] ôi.
2. Nha [Em] Trang ngày [Am] về, ngồi [Em] đây tôi lắng [Am] nghe 
Đê [D] mê lòng tôi [G] khóc, như [B7] oan hồn trách [C] móc 
Ôi [Em] trăng vàng lẻ [Am] loi Ôi [Em] đời! 
[Am] Trời biển [Em] ơi! Không cố [Am] nuôi tình [B7] tôi.
Nha [Em] Trang biển [Am] đầy, tình [Em] yêu không có [Am] đây 
Tôi [D] như là con [G] ốc, bơ [B7] vơ nằm trên [C] cát 
Chui [Em] sâu vào thân [Am] xác lưu [Em] đầy 
[Am] Dã tràng [Em] ơi! Sao lấp [Am] cho vơi sầu [Em] này.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com