1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhà Việt Nam

Cuộn trang

1. Nhà Việt [G] Nam, Nam Bắc Trung sáng trời Á Đông Bốn ngàn năm [Em] đó văn hóa [Am] xây đắp bao kỳ [D] công Người Việt [Am] Nam cân quốc bao anh [Bm] hùng Từng [G] phen nức [D] danh trên khắp trời Á [G] Đông 2. [G] Ai ơi đừng phân chia Nam Bắc [Em] Trung Một nhà Việt [Bm] Nam [C] Nam Bắc Trung chung [Em] giòng [Am] Dân con Việt Nam hằng [Bm] mong Bền tâm cố [D] xây nhà Việt [G] Nam 3. [G] Nam Quan cho đến Cà Mau Là nhà Việt [Em] Nam non nước tươi một [Am] màu [D] Yên vui anh trước em sau Đừng có xa [Am] nhau mà lòng tan nát [D] đau 4. [G] Khăng khăng thề [Em] tay nắm tay Cùng khao khát [C] say ánh vinh quang sáng soi ngợp [D] trời [G] Nhà [Am] Việt từ [Bm] đây Trung Nam Bắc [D] cùng một lòng mừng [G] vui

Video hướng dẫn