highlight chords
Nhạc đêm [Am] tàn hoà cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời [E7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi.
Rừng căm [Am] hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán [E] thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào [E7] rơi thây phơi khắp trong rừng [Am] chiều.
Kìa hồn [Am] ai đây trót yêu giống Lạc Hồng
Đem thân hiến cho rừng hoang
Về cùng [Dm] ta đây vui đêm nay cùng [C] sống phút
Say sưa bên khúc nhạc [Am] rừng.
Bập bùng bấp [Am] bung đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng cháy, siết tay [E] nhau chúng ta cùng múa
Quanh lửa [E7] hồng cháy trong rừng [Am] khuya.
Lửa cháy [Am] hăng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo [E] vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa tự [E7] do muôn năm vẫn reo rừng ơi
Nhạc lắng [Am] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng [E7] khuya mãi reo với ta muôn [Am] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạc rừng khuya

Lam Phương
Nhạc đêm [Am] tàn hoà cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời [E7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi.
Rừng căm [Am] hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán [E] thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào [E7] rơi thây phơi khắp trong rừng [Am] chiều.
Kìa hồn [Am] ai đây trót yêu giống Lạc Hồng
Đem thân hiến cho rừng hoang
Về cùng [Dm] ta đây vui đêm nay cùng [C] sống phút
Say sưa bên khúc nhạc [Am] rừng.
Bập bùng bấp [Am] bung đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng cháy, siết tay [E] nhau chúng ta cùng múa
Quanh lửa [E7] hồng cháy trong rừng [Am] khuya.
Lửa cháy [Am] hăng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo [E] vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa tự [E7] do muôn năm vẫn reo rừng ơi
Nhạc lắng [Am] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng [E7] khuya mãi reo với ta muôn [Am] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com