1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạc rừng khuya

Cuộn trang

Nhạc đêm [Am] tàn hoà cùng ngàn cây trầm lắng Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng Sương trời [E7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi. Rừng căm [Am] hờn ngày nào thù lan tràn khắp Rừng oán [E] thù ngày nào giặc sang tàn phá Máu đào [E7] rơi thây phơi khắp trong rừng [Am] chiều. Kìa hồn [Am] ai đây trót yêu giống Lạc Hồng Đem thân hiến cho rừng hoang Về cùng [Dm] ta đây vui đêm nay cùng [C] sống phút Say sưa bên khúc nhạc [Am] rừng. Bập bùng bấp [Am] bung đêm khuya thêm não nùng Lửa càng bừng cháy, siết tay [E] nhau chúng ta cùng múa Quanh lửa [E7] hồng cháy trong rừng [Am] khuya. Lửa cháy [Am] hăng lửa dục lòng dân đoàn kết Lửa reo [E] vang lửa gào lòng ta nguồn sống Lửa tự [E7] do muôn năm vẫn reo rừng ơi Nhạc lắng [Am] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm Nhạc reo [E] buồn hoà cùng đường tơ rừng vắng Nhạc rừng [E7] khuya mãi reo với ta muôn [Am] đời.

Video hướng dẫn