1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhân chứng

Cuộn trang

[Em] Tôi đã làm nhân [B7] chứng đám [E7] tang mẹ [Am] già Đám [C] tang không kèn [Em] trống không [C] có một đóa [B7] hoa [Em] Hải tặc là phu [B7] đám biển [C] xanh là mộ [Em] sâu [C] Những con người kêu khóc trời [B7] cao nào thấy [Em] đâu [Em] Tôi đã làm nhân chứng [B7] cho cái chết oan [Am] khiên Bùa [D] rìu chém tới [G] tấp trên [Em] đầu người thanh [C] niên Chàng [Em] chết chưa kịp [D] thấy [B7] vùng đất hứa tự [Em] do Mắt hãy còn mở [D] lớn [B7] đại dương đã là [Em] mồ [Em] Tôi đã làm nhân [B7] chứng cho [E7] xót xa tủi [Am] nhục Bầy quỷ dữ gào [C] thét, ôi thân phận đàn [B7][Em] Nàng nghiến răng nhắm [B7] mắt máu ứa trên khoé [Am] môi [Em] Gọi tên chồng lần [B7] cuối, ôi ngọc nát vàng [Em] phai Họ lôi được tôi ra dưới gầm tàu trôi giạt Những dòng máu đã khô trên con tàu tan nát

Video hướng dẫn