1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhẫn cỏ cho em

Cuộn trang

Anh nghèo nên [B7] chẳng nhẫn kim [Em] cương Tặng em theo sính lễ huy [Am] hoàng Thì [B7] đây anh đan nhẫn [Em] cỏ Tặng em coi như bỏ [C] ngõ Lòng [G] anh chắc em đã [B7] biết Anh nghèo em cũng chẳng hơn [Em] anh Nhận anh trao nhẫn cỏ chân [Am] thành Nhà [B7] anh chung em xóm [Em] nhỏ Nhà em chung anh vách [C] gỗ Thầy [D] mẹ có vẻ ưng [Em] lòng [Am][Em] Em [C] ơi [D] anh đâu có [G] ngờ Tình [B7] đang như cánh diều [Em] bay [Am] Bay cao đứt [B7] chỉ Cho [C] diều diều nó [Am] băng [B7] Đời gian dối [Em] nhiều [Am][Em] Em về tung nhẫn cỏ ra [Em] sân Để đeo vô nhẫn cưới huy [Am] hoàng Người [B7] ta mua em gấm [Em] lụa Còn anh trao em [C] nhẫn cỏ Thì [B7] em phải bận tâm [Em] nhiều

Video hướng dẫn