Nhắn tuổi 20

≣≣
[Dm] Bạn ơi nhìn xem, kìa con [F] ốc đang ngủ say giấc
[Gm] Say trong giấc mơ quên tháng [Dm] ngày dần qua
Sợ hãi cả đời rụt vai cúp mắt không làm [F] chi hết
[Gm] Quanh năm tối tăm biết mặt [Dm] trời là gì?
Đừng các bạn ơi, đừng như [F] con ốc sống đời lẻ loi
[Gm] Cho đôi mắt, đôi tay ta không [Dm] thừa
Này bạn [F] ơi, chớ quên ta đang tuổi [Am] hai mươi
Chớ ru ta như là con [F] ốc đó
Cùng [Bb] chen vai lớn cuộc [C] sống với bao niềm vui
Này bạn [F] ơi, chớ quên ta đang tuổi [Am] hai mươi
Chớ ru ta như là con [F] ốc đó
Để [Bb] có ước muốn được [F] phút trôi qua từng ngày
Hãy [Bb] cầm lấy từng phút [C] giây
Xin [Bb] đừng xin đừng đánh [C] rơi tuổi hai [Dm] mươi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)