highlight chords
[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng 
Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm
[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương 
Sống [E7] trong bể khổ [Am] trầm luân
Con quỳ trước [D] mẹ niệm [Am] hương 
Mắt buồn giữ [D] lệ vương [E7] vương
[Am] Nhắc thầm tên [F] mẹ yêu [Dm] thương 
Xin [E7] mẹ chứng chi [Am] lòng con
Quan Âm mẹ [Dm] hiền 
Xin [Am] mẹ thương chúng [E7] con
Giọt nước cành [G] dương 
Xoá [E7] sạch bao [Am] ưu phiền
Nam [Am] mô mẫu [D] tử
Tay [Am] mẹ thương [E7] đón đưa 
Vạn kiếp trần [G] lao mẹ đã dấn thân [Am] vào
Con đã quay [Dm] về nơi [Am] đây 
Hương từ chiếu [Dm] toả mây [E7] bay
Muôn lòng ấm lòng ấm [Am] lại hôm [Dm] nay 
Nhánh [E7] dương cứu khổ [Am] từ đây
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhành dương cứu khổ

Trường Khánh
[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng 
Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm
[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương 
Sống [E7] trong bể khổ [Am] trầm luân
Con quỳ trước [D] mẹ niệm [Am] hương 
Mắt buồn giữ [D] lệ vương [E7] vương
[Am] Nhắc thầm tên [F] mẹ yêu [Dm] thương 
Xin [E7] mẹ chứng chi [Am] lòng con
Quan Âm mẹ [Dm] hiền 
Xin [Am] mẹ thương chúng [E7] con
Giọt nước cành [G] dương 
Xoá [E7] sạch bao [Am] ưu phiền
Nam [Am] mô mẫu [D] tử
Tay [Am] mẹ thương [E7] đón đưa 
Vạn kiếp trần [G] lao mẹ đã dấn thân [Am] vào
Con đã quay [Dm] về nơi [Am] đây 
Hương từ chiếu [Dm] toả mây [E7] bay
Muôn lòng ấm lòng ấm [Am] lại hôm [Dm] nay 
Nhánh [E7] dương cứu khổ [Am] từ đây

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com