1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhành dương cứu khổ

Cuộn trang

[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm [Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương Sống [E7] trong bể khổ [Am] trầm luân Con quỳ trước [D] mẹ niệm [Am] hương Mắt buồn giữ [D] lệ vương [E7] vương [Am] Nhắc thầm tên [F] mẹ yêu [Dm] thương Xin [E7] mẹ chứng chi [Am] lòng con Quan Âm mẹ [Dm] hiền Xin [Am] mẹ thương chúng [E7] con Giọt nước cành [G] dương Xoá [E7] sạch bao [Am] ưu phiền Nam [Am] mô mẫu [D] tử Tay [Am] mẹ thương [E7] đón đưa Vạn kiếp trần [G] lao mẹ đã dấn thân [Am] vào Con đã quay [Dm] về nơi [Am] đây Hương từ chiếu [Dm] toả mây [E7] bay Muôn lòng ấm lòng ấm [Am] lại hôm [Dm] nay Nhánh [E7] dương cứu khổ [Am] từ đây

Video hướng dẫn