1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật ký ba thằng bạn

Cuộn trang

1. Ba đứa quen [Am] nhau khi vừa biết [Dm] đời Chung một xóm [F] nghèo và [G] chung cả dòng [C] sông Một thời tuổi [E7] thơ cùng cắp sách đến [G] trường [Am] Chưa biết vui [Dm] buồn chưa biết [F] đời là bể [E7] dâu. 2. Năm tháng qua [Am] mau ba thằng lớn [Dm] rồi Tôi rời mái [F] trường để tìm [G] vui kiếp ngàn [C] phương Ngày mình chia [E7] tay trời mưa suốt canh [G] dài [Am] Ba đứa u [Dm] hoài nên mắt từng [E7] thằng cay [Am] cay. ĐK: Đêm tha [G] phương tôi [G7] rời xa cố [C] hương Tôi [Em] rời xa mái [F] trường Trên chuyến xe cuộc [G] đời tôi chưa biết đi về [C] đâu [Am] Mang trong [G] tim thời [Dm] thơ ấu hôm [E7] nào Với [Am] những lúc vui [Dm] buồn của ba [E7] thằng khi bên [Am] nhau 3. Như giấc chiêm [Am] bao hai mươi mùa xuân [Dm] rồi Tôi về lại xóm [F] nghèo mà lòng [G] sao thấy quặng [C] đau Mình gặp lại [E7] nhau giờ đây tóc phai [G] màu Ba [Am] đứa thấy nghẹn [Dm] ngào tiếc thương [E7] thời xuân qua [Am] mau.

Video hướng dẫn