1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật ký của hai đứa mình

Cuộn trang

1. Thức trắng đêm [D] nay chép lại nhật [A7] ký của hai đứa [D] mình Đường yêu anh [Bm] bước chân vào gặp [Em] em là muôn bức [A7] tranh Tình ta ngày [Bm] ấy có [G] anh như đêm có [Em] ngày có [A7] em như chiều có [F#m] mây Hai đứa [Bm] yêu trong tình đắm [Em] say. [A7] 2. Đã nói cho [D] nhau những lời âu [A7] yếm nhất trên cõi [D] đời Nhiều đêm hai [Bm] đứa vui đùa nhìn [Em] trăng và nghe sóng [A7] khơi Ngày mưa ngày [Bm] nắng sát [G] vai câu ca tiếng [Em] cười dấu [A7] chân in mòn khắp [F#m] nơi Hai đứa [Bm] như chìm [A7] trời có [D] đôi. ĐK: Giờ [D] đây [A7] mỗi người mỗi [D] nơi Nàng về [Bm] đâu sánh đời với [G] ai Tay trắng [Em] anh đi tìm tương [A7] lai Đời [F#m] tôi [Em] chuỗi ngày nhớ [F#m] mong Nay đã [Bm] thay cho ngày tang [G] bồng Chỉ còn [A7] yêu tình yêu núi [D] sông. 3. Xé nát trong [D] tay những dòng nhật [A7] ký chép lâu lắm [D] rồi Chuyện tình năm [Bm] trước thôi đành vùi [Em] chôn từ đây thế [A7] thôi Còn đâu mà [Bm] nhớ ái [G] ân mây đen xóa [Em] mờ dứt [A7] đi cung đàn thiết [F#m] tha Thôi cũng [Bm] như qua [A7] một giấc [D] mơ.

Video hướng dẫn