Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhật ký đời tôi

Cuộn trang

1. Ngược thời [Em] gian, trở về quá [G] khứ phút [Bm] giây chạnh [Em] lòng Bao nhiêu kỷ [Em] niệm, bao nhiêu ân [G] tình chỉ còn lại con số [Am] không Ai thương ai [D] rồi và [E7] ai quên nhau [Am] rồi Trong suốt cuộc [Bm] đời tương [B7] lai trả lời [Em] thôi. 2. Một mùa [Em] xuân, năm nào hai [G] đứa ngắm [Bm] hoa đào [Em] rơi Lo cho số [Em] phận, lo cho duyên [G] mình sẽ thành một kiếp [Am] hoa Sớm nở tối [D] tàn, đời [E7] ai không một [Am] lần Quen biết rồi [Bm] thương yêu [B7] nhau rồi lại [Em] xa ĐK: [Em] Thôi thế là thôi, là thế [G] đó, dĩ vãng là [Am] thơ Đem thơ về ghép [Em] nhạc thành khúc tình [D] ca Thôi thế là [Bm] thôi là thế [Em] rồi Hiện [E7] tại ước mơ [Am] nhiều Cuộc đời rồi [Bm] đây biết bao [B7] giờ mới được [Em] yêu. 3. Ngày biệt [Em] ly chúng mình chưa [G] nói hết [Bm] câu tạ [Em] từ Năm năm cách [Em] biệt, năm năm mong [G] chờ héo mòn tình nghĩa [Am] xưa Nhắc đến thấy [D] buồn, tình [E7] kia ngăn đôi [Am] đường Nhật ký đời [Bm] tôi ghi [B7] thêm một lần [Em] thương.