1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhặt lá vàng

Cuộn trang

Mùa [C] thu mây trắng lững [Em] lờ, [Am] không gian mờ [G7] mờ người đẹp đi trong [C] mơ Nhẹ [F] nâng tà áo dịu [Dm] dàng [Em] nhặt lá thu [Am] vàng dệt [D7] mộng đón thu [G7] sang Thẫn [C] thờ môi khép không [Em] lời [Am] vì mơ một [G7] người một người yêu xa [C] xôi Người [F] đi một sớm đẹp trời, [Em] dệt thắm hoa [Am] đời hẹn [G7] về giữa ngày [C] vui Lặng [F] thầm gió trút lá bỗng [Dm] dưng sầu, nhặt [G7] từng chiếc lá úa nhớ [C] thu nào [Dm] Chia ly muôn kiếp vẫn [G7] sầu, để nhớ cho [Em] nhau [D7] nào ai có [G7] thấu Người [C] yêu xoả tóc mong [Em] chờ, [Am] dù xưa hẹn [G7] hò mà giờ đây bơ [C] vơ Mùa [F] thu này cũng đẹp trời [Em] mà thiếu một [Am] người, cùng [G7] nhặt lá vàng [C] rơi Mùa [C] thu mây trắng lững [Em] lờ, [Am] không gian [G7] mờ mơ người đẹp đi bơ [C] vơ Ngày [F] xưa nhặt lá rụng [Dm] tàn, [Em] nào có hay [Am] rằng giờ [D7] nàng khóc thu [G7] sang Mùa [C] thu tang trắng buồn [Em] dài, [Am] chim bay lạc [G7] loài một người đi hôm [C] nay Người [F] đi là hết mộng rồi [Em] là tắt môi [Am] cười, lạnh [G7] lùng lá vàng [C] rơi Người [F] về nơi hư vô có [Dm] bao giờ hồn [G7] tìm đến dĩ vãng, khóc [C] trong mơ [Dm] Thương trăng ai vẫn ngóng [G7] chờ hình dáng xa [Em] xưa [D7] kề vai thương [G7] nhớ Người [C] yêu xoả tóc bên [Em] mồ, [Am] thu xưa hẹn [G7] hò mà giờ đây bơ [C] vơ Mùa [F] thu này khóc một mình [Em] mộng ước không [Am] thành, để [G7] buồn những ngày[C] xanh

Video hướng dẫn