1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạt nắng

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/Nhat_Nang.pdf

Video hướng dẫn