1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạt nắng

Y Vân - Xuân Lôi
Nhạt nắng
Nguồn: saigonocean.com