1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhạt nhòa

Cuộn trang

Chiều về quạnh [C] hiu từ biệt người [Am] yêu muốn nói thật [Em] nhiều Muốn khóc một [F] chiều sao cứ ngại [Em] ngùng [A7] Lệ bỗng rưng [Dm] rưng tình nỡ xoay [F] lưng Trong chiều hấp [G] hối ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ [C] côi. Rồi từng ngày [C] qua người về miền [Am] xa có nhớ thiệt [Em] thà Đắm đuối mù [F] loà hay đã nhạt [Em] nhoà. [A7] Còn nhớ hay [Dm] không dòng nước mênh [F] mông Con thuyền bến [G] cũ hắt hiu trong chiều [C] thu. [Am] Em, tại sao em lại [Em] tiếc nuối [F] Ôi đường đèn dòng sông Seine [Em] Chứng cuộc tình chúng mình [A7] [Dm] Anh tại sao anh bật [Am] tiếng khóc Trong [Dm] hôn mê khi [G] cuộc tình từ [C] giã. Tại mình còn [C] yêu tại mình còn [Am] thương đôi mắt lạ [Em] thường Say đắm thẹn [F] thùng em ấp ngại [Em] ngùng [A7] Ngày ấy yêu [Dm] nhau giờ khóc xa [F] nhau Nghe lòng bão [G] tố thiết tha hay nhạt [C] phai.

Video hướng dẫn