1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhậu

Cuộn trang

[Am] Tại rượu nó [G] say chứ tui đây đâu có [Am] say Tại miếng mồi ngon làm cho cái miệng nó [Em] thèm Tại thằng bạn [Dm] tui quá vui nên tui mới [G] uống Tại cô chủ [Em] quán bán [G] rượu thiệt quá dễ [C] thương Buổi sáng bia [G] lon, bia ngon mình zô mấy [Am] lon Trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một [Em] thùng Buổi chiều buồn [Dm] hiu liu riu ta chơi một [G] lít Nhậu luôn tới sáng chiến hữu [Dm] ơi, say chén men [Am] nồng Zô, Ta uống cạn [Dm] ly buồn đi vui chi bạn [Am] hiền Ta uống hết đêm [G] nay rồi mai ta nhậu tiếp Nhậu hết đêm này nhậu tiếp nhậu liếp [C] 3 ga [Am] Zô, Ta uống cạn [Dm] ly buồn đi vui chi bạn [Am] hiền Đời trai sá [G] chi cho ngon bằng ly rượu đế Uống cạn ly này đong đầy tình nghĩa [C] đệ huynh Vậy thì ta cứ nhậu [Em] đi Rượu ngon cạn [G] chén uống cho quên đi [Am] sự đời Đi hát karaoke [Am] ok thiệt là khỏi chê Đi hết karao-[G] ke xong xuôi mình qua vũ [Am] trường Nhậu hết tăng [Dm] 2, tăng 3 mình chơi tới [G] sáng Còn cô bán [C] rượu là mình còn [Am] nhậu say

Video hướng dẫn