1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhẹ

Cuộn trang

[G] Chẳng hiểu sao, từ [A] lúc bắt đầu Ta [G] tình cờ gặp nhau, dù [A] tới chốn nào [G] Em, dù [A] nắng hay mưa Còn [G] anh, dù [A] sáng hay trưa Sẽ [G] luôn tìm [A] kiếm say sưa [G] Chốn bình [A] yên. [G] Rồi hồn nhiên, ta [A] thấy trong nhau [G] Một nửa ta, tìm [A] kiếm bấy lâu [G] Gió, ngồi [A] xuống nghỉ chân Còn [G] nắng, chợt [A] đến làm thân Rồi [G] bỗng, cảm [A] xúc ngả nghiêng [G] Bỗng ngả [A] nghiêng. ĐK: [G] Và ngày qua, lòng [A] cứ vấn vương [G] Và rồi anh chợt [A] bước đến bên [G] Em, hãy [A] đến bên anh Để [G] anh, làm [A] những ngày xanh Của [G] em, của [A] những ngày sau [G] Chuyện mình bắt [A] đầu. [G] Và rồi ta, chẳng [A] biết thế nào [G] Vội vàng quên đi [A] những khát khao [G] Ta, chẳng [A] nói với nhau Về [G] anh, về em, về [A] những góc riêng Để giờ [G] đây, ta quay [A] lưng đi Không chào [G] nhau.

Video hướng dẫn