1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhìn lên ảnh Mẹ (Karaoke)

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Mỹ Ngọc
Nguồn: thanhcavietnam.net