1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhìn người bằng đôi mắt Giêsu

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Phong Thi
Nguồn: thanhcavietnam.net