1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhịp cầu ai bắc qua sông

Cuộn trang

1. Đón em [Am] về để thương để nhớ Những cánh cò [G] bay, bay lả trên [Am] đồng Mấy nhịp cầu [Dm] tre nối liền hai [C] xóm Đợi cầm [Em] tay em mới dám [Am] qua sông [C][Am] Này bờ [C] đê nơi thả diều bắt [G] bướm Khói lam [E7] chiều nhớ cành rau muống [Am] đồng [Em][Am] ĐK: Ai hát đồng [Em] dao trời mưa lâm [Am] râm Cây chanh mà có trái cho con gái có [D] chồng Tập tầm [C] vông, chị lấy [G] chồng thương má [Am] nhớ em [G][Am] 2. Nhớ trong [Am] đời chùm bông điên điển Cánh bướm vàng [G] bay trong ba cánh [Am] đồng Cùng nhịp cầu [Dm] tre nhớ thời con [C] gái Mẹ gặp [Em] cha trao tiếng hát [Am] ân tình [C][Am] Thành nợ [C] duyên qua chiếc cầu thân [G] ái Nhớ chiếc [E7] cầu đã cho bao [Am] kỷ niệm [Em][Am] * Gió chướng [Dm] non sâu bướm vàng bay [G] về Điên điển vàng về đậu triền [Am] sông Gió chướng [Dm] non sâu bướm vàng bay [G] về Điên điển [Em] vàng về đậu triền [Am] sông

Video hướng dẫn