highlight chords
[E]Sao nghe trong [D]tim dư âm đâu
[E]đây ngày nào mình [D]còn bên nhau
[E]Sao nghe trong [D]tim âm thanh mênh
[E]man từng ngày tìm [D]về nơi đây
[E]Tóc ai [D]bay làn khói trắng,
[E]mắt ai [D]đưa nhịp theo tay
[E]Từng ngày từng ngày em
[D]mơ về một nụ
[E]cười nồng nàn trên [D]môi
Vẫn [E]biết là [A]thế,
chông [E]gai nhiều [A]lắm
Nhưng [E]sao lòng [A]muốn
cho tin [E]yêu vào từng câu [A]ca
Lắng [E]nghe
nhịp [A]đập của giấc [E][E]Nơi nào em [G]tới cũng thấy
[A]thấp thoáng dáng [D]anh Khi bước em
[E]xoay từng câu [G]hát say sưa
[A]trong veo mắt [D]cười
Giấc [E]mơ được bên [G]anh trong cuộc
[A]sống những khúc [D]ca Cho em
[E]rũ buồn phiền[G],
[A]cho em giữ niềm [D]vui
[E]Nơi nào em [G]đến xin anh
[A]ghé tới chút [D]thôi
Nghe những câu [E]ca mà em
[G]hát anh có [A]biết những nghĩ [D]suy?
Giấc [E]mơ của em [G]đó từng ngày
[A]qua em ngóng [D]chờ
[E]Mong anh hãy bên [G]em,
[A]cho những lối em [D]qua
Dưới tương tự phần ở trên
Sao nghe trong tim dư âm đâu đây ngày nào mình còn bên nhau
Sao nghe trong tim âm thanh mênh man từng ngày tìm về nơi đây
Tóc ai bay làn khói trắng,mắt ai đưa nhịp theo tay
Từng ngày từng ngày em mơ về một nụ cười nồng nàn trên môi
Vẫn biết là thế,chông gai nhiều lắm
Nhưng sao lòng muốn cho tin yêu vào từng câu ca
Lắng nghe nhịp đập của giấc mơ
Nơi nào em tới cũng thấy thấp thoáng dáng anh
Khi bước em xoay từng câu hát say sưa trong veo mắt cười
Giấc mơ được bên anh trong cuộc sống những khúc ca
Cho em rũ buồn phiền,cho em giữ niềm vui
Nơi nào em đến xin anh ghé tới chút thôi
Nghe những câu ca mà em hát anh có biết những nghĩ suy?
Giấc mơ của em đó từng ngày qua em ngóng chờ
Mong anh hãy bên em,cho những lối em qua
Có [E]anh bao mệt [G]nhoài như vụt tan [A]biến
Có [E]anh con đường [G]dài như gần [D]hơn
Giấc [E]mơ thêm ngọt [G]ngào trong lòng em [A]đó
[E]Bước theo tiếng [G]nhạc
[A]Ngày mới đó sẽ [D]tới
Nơi nào em tới cũng thấy thấp thoáng dáng anh
Khi bước em xoay từng câu hát say sưa trong veo mắt cười
Giấc mơ được bên anh trong cuộc sống những khúc ca
Cho em rũ buồn phiền,cho em giữ niềm vui
Nơi nào em đến xin anh ghé tới chút thôi
Nghe những câu ca mà em hát anh có biết những nghĩ suy?
Giấc mơ của em đó từng ngày qua em ngóng chờ
Mong anh hãy bên em,cho những lối em qua
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhịp Đập Giấc Mơ

Lưu Thiên Hương
[E]Sao nghe trong [D]tim dư âm đâu
[E]đây ngày nào mình [D]còn bên nhau
[E]Sao nghe trong [D]tim âm thanh mênh
[E]man từng ngày tìm [D]về nơi đây
[E]Tóc ai [D]bay làn khói trắng,
[E]mắt ai [D]đưa nhịp theo tay
[E]Từng ngày từng ngày em
[D]mơ về một nụ
[E]cười nồng nàn trên [D]môi
Vẫn [E]biết là [A]thế,
chông [E]gai nhiều [A]lắm
Nhưng [E]sao lòng [A]muốn
cho tin [E]yêu vào từng câu [A]ca
Lắng [E]nghe
nhịp [A]đập của giấc [E][E]Nơi nào em [G]tới cũng thấy
[A]thấp thoáng dáng [D]anh Khi bước em
[E]xoay từng câu [G]hát say sưa
[A]trong veo mắt [D]cười
Giấc [E]mơ được bên [G]anh trong cuộc
[A]sống những khúc [D]ca Cho em
[E]rũ buồn phiền[G],
[A]cho em giữ niềm [D]vui
[E]Nơi nào em [G]đến xin anh
[A]ghé tới chút [D]thôi
Nghe những câu [E]ca mà em
[G]hát anh có [A]biết những nghĩ [D]suy?
Giấc [E]mơ của em [G]đó từng ngày
[A]qua em ngóng [D]chờ
[E]Mong anh hãy bên [G]em,
[A]cho những lối em [D]qua
Dưới tương tự phần ở trên
Sao nghe trong tim dư âm đâu đây ngày nào mình còn bên nhau
Sao nghe trong tim âm thanh mênh man từng ngày tìm về nơi đây
Tóc ai bay làn khói trắng,mắt ai đưa nhịp theo tay
Từng ngày từng ngày em mơ về một nụ cười nồng nàn trên môi
Vẫn biết là thế,chông gai nhiều lắm
Nhưng sao lòng muốn cho tin yêu vào từng câu ca
Lắng nghe nhịp đập của giấc mơ
Nơi nào em tới cũng thấy thấp thoáng dáng anh
Khi bước em xoay từng câu hát say sưa trong veo mắt cười
Giấc mơ được bên anh trong cuộc sống những khúc ca
Cho em rũ buồn phiền,cho em giữ niềm vui
Nơi nào em đến xin anh ghé tới chút thôi
Nghe những câu ca mà em hát anh có biết những nghĩ suy?
Giấc mơ của em đó từng ngày qua em ngóng chờ
Mong anh hãy bên em,cho những lối em qua
Có [E]anh bao mệt [G]nhoài như vụt tan [A]biến
Có [E]anh con đường [G]dài như gần [D]hơn
Giấc [E]mơ thêm ngọt [G]ngào trong lòng em [A]đó
[E]Bước theo tiếng [G]nhạc
[A]Ngày mới đó sẽ [D]tới
Nơi nào em tới cũng thấy thấp thoáng dáng anh
Khi bước em xoay từng câu hát say sưa trong veo mắt cười
Giấc mơ được bên anh trong cuộc sống những khúc ca
Cho em rũ buồn phiền,cho em giữ niềm vui
Nơi nào em đến xin anh ghé tới chút thôi
Nghe những câu ca mà em hát anh có biết những nghĩ suy?
Giấc mơ của em đó từng ngày qua em ngóng chờ
Mong anh hãy bên em,cho những lối em qua

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com