1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhịp Vui Khánh Đản

Cuộn trang

Nào cùng nhau [D]chào ánh sáng Thế Tôn rạng ngời Hòa màn sương [F#m]muôn tinh tú tô[G] thêm màu tươi [Em]. Từ Miền Đông [G]băng qua Phương Tây. Lời hoan chúc [A]vang lên cung mây. Đức Thích Ca [Em]đã ra [G]đời từ đây [A]. Ngày Đản sinh [D]trời tung ánh sáng trắng chan hòa. Nhạc thiều dâng [F#m]dâng cao vút [G]đất Ca Tỳ La [Em]. Trầm hương xông [G]nơi cây Vô Ưu. Hào quang thiêu [A]tiêu tan đăm chiêu. Cõi ta bà [G]đức Cha lành [A]đản sinh [D]. ĐK Khắp chốn [D]hân hoan mừng. Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương [Em]. Ngân quang [G]sáng cung trời. Bao cõi lòng [Em]đượm thắm màu tươi [A]. Đều nhịp vui [D]cùng vang chúc Thích Ca ra đời. Một tình thương [F#m]bao la ánh [G]dương quang trùng khơi [Em]. Đời mở thêm [G]hân hoan vui ca. Hồn dịu êm [A]nghe âm vang xa. Tắm hương thiền [G]trên muôn nẻo [A]đường hoa [D].

Video hướng dẫn