highlight chords
Nào cùng nhau [D]chào ánh sáng Thế Tôn rạng ngời
Hòa màn sương [F#m]muôn tinh tú tô[G] thêm màu tươi [Em].
Từ Miền Đông [G]băng qua Phương Tây.
Lời hoan chúc [A]vang lên cung mây.
Đức Thích Ca [Em]đã ra [G]đời từ đây [A].
Ngày Đản sinh [D]trời tung ánh sáng trắng chan hòa.
Nhạc thiều dâng [F#m]dâng cao vút [G]đất Ca Tỳ La [Em].
Trầm hương xông [G]nơi cây Vô Ưu.
Hào quang thiêu [A]tiêu tan đăm chiêu.
Cõi ta bà [G]đức Cha lành [A]đản sinh [D].
ĐK
Khắp chốn [D]hân hoan mừng.
Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương [Em].
Ngân quang [G]sáng cung trời.
Bao cõi lòng [Em]đượm thắm màu tươi [A].
Đều nhịp vui [D]cùng vang chúc Thích Ca ra đời.
Một tình thương [F#m]bao la ánh [G]dương quang trùng khơi [Em].
Đời mở thêm [G]hân hoan vui ca. Hồn dịu êm [A]nghe âm vang xa.
Tắm hương thiền [G]trên muôn nẻo [A]đường hoa [D].
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhịp Vui Khánh Đản

Trần Tâm Hòa
Nào cùng nhau [D]chào ánh sáng Thế Tôn rạng ngời
Hòa màn sương [F#m]muôn tinh tú tô[G] thêm màu tươi [Em].
Từ Miền Đông [G]băng qua Phương Tây.
Lời hoan chúc [A]vang lên cung mây.
Đức Thích Ca [Em]đã ra [G]đời từ đây [A].
Ngày Đản sinh [D]trời tung ánh sáng trắng chan hòa.
Nhạc thiều dâng [F#m]dâng cao vút [G]đất Ca Tỳ La [Em].
Trầm hương xông [G]nơi cây Vô Ưu.
Hào quang thiêu [A]tiêu tan đăm chiêu.
Cõi ta bà [G]đức Cha lành [A]đản sinh [D].
ĐK
Khắp chốn [D]hân hoan mừng.
Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương [Em].
Ngân quang [G]sáng cung trời.
Bao cõi lòng [Em]đượm thắm màu tươi [A].
Đều nhịp vui [D]cùng vang chúc Thích Ca ra đời.
Một tình thương [F#m]bao la ánh [G]dương quang trùng khơi [Em].
Đời mở thêm [G]hân hoan vui ca. Hồn dịu êm [A]nghe âm vang xa.
Tắm hương thiền [G]trên muôn nẻo [A]đường hoa [D].

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com