highlight chords
Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Mai Hương


[G] Xuân vương trên ngàn [Bm] hoa nhắc bao sầu [D7] nhớ mơ [G] màng
Mây buông trong chiều [C] vắng như luyến [Am] tiếc giấc mơ đã [D] tàn
[C] Nhớ dưới xuân năm [Am] nào lòng say ước [D7] mơ sống trong mộng vàng

[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao nhuốm màu [G] tang

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang

[G] Bóng dáng xa khuất [C] ngàn trùng dương 
[Am] nhớ nhung càng suy [D7] lòng vấn [G] vương
[Em] Cung đàn lỡ bao [Bm] nhịp luyến [Em] thương đường đời lẻ [C] bước
Lòng nặng nặng mối đau [G] thương nhớ phút giây êm [C] đềm say đắm
Tiếc bao giờ mơ [D] màng dưới [G] trăng 
[C] xa kìa bướm ong [Bm] đùa cùng với muôn [Am] hoa
Lòng mơ ước [D7] thầm ai say hoà [G] nhịp xưa

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang


------------------
Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Duy Trác (trước 1975)


[C] Xuân vương trên ngàn [Em] hoa nhắc bao sầu [G7] nhớ mơ [C] màng
Mây buông trong chiều [F] vắng như luyến [Dm] tiếc giấc mơ phai [G] tàn
[F] Nhớ dưới xuân năm [Dm] nào lòng say ước [G7] mơ sống trong mộng vàng

[C] Xuân nay bao sầu [Em] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Am] hương cung gần đành [G] lỡ dứt đường tơ [C] vương
Nụ cười vừa chớm [Dm] mây bao nhuốm màu [C] tang

Chiều nay niềm ái [F] ân xưa tìm đến bên [C] ai, [G7] kể nỗi nhớ [C] thương
[Am] Lời thề cùng cánh [Dm] hoa rơi tàn úa bên [C] song dưới [G7] ánh tà [C] dương

[C] Bóng dáng xa khuất [F] ngàn trùng dương 
[Dm] nhớ nhung càng suy [G7] lòng vấn [C] vương
[Am] Cung đàn lỡ bao [Em] nhịp luyến [Am] thương đường đời lẻ [F] bước
Lòng nặng nặng mối đau [C] thương, nhớ phút giây êm [F] đềm say đắm

Nhớ phút giây mơ [G7] màng dưới [C] trăng 
[F] Xa kìa cánh chim [Em] chiều bạt gió muôn [Dm] phương
Lạc loài cuối [G7] trời mang ưu sầu [C] ngàn thu
Nhớ bóng ai bên [F] thềm thanh vắng
Nhớ phút giây mơ [G7] màng dưới [C] trăng 
[F] Xa kìa cánh chim [Em] chiều bạt gió muôn [Dm] phương
Lạc loài cuối [G7] trời mang ưu sầu ngàn [C] thu

[C] Tháng năm thay màu [Em] áo tang thương 
Tiếc mối tình phai [Am] hương duyên xưa đành [G] lỡ dứt đường tơ [C] vương
Trời vàng tới quá [Dm] mau muốn [G7] kiếp chờ [C] nhau

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ bạn

Vũ Thành
Version 1: lời theo phần trình bày của ca sĩ Mai Hương


[G] Xuân vương trên ngàn [Bm] hoa nhắc bao sầu [D7] nhớ mơ [G] màng
Mây buông trong chiều [C] vắng như luyến [Am] tiếc giấc mơ đã [D] tàn
[C] Nhớ dưới xuân năm [Am] nào lòng say ước [D7] mơ sống trong mộng vàng

[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao nhuốm màu [G] tang

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang

[G] Bóng dáng xa khuất [C] ngàn trùng dương 
[Am] nhớ nhung càng suy [D7] lòng vấn [G] vương
[Em] Cung đàn lỡ bao [Bm] nhịp luyến [Em] thương đường đời lẻ [C] bước
Lòng nặng nặng mối đau [G] thương nhớ phút giây êm [C] đềm say đắm
Tiếc bao giờ mơ [D] màng dưới [G] trăng 
[C] xa kìa bướm ong [Bm] đùa cùng với muôn [Am] hoa
Lòng mơ ước [D7] thầm ai say hoà [G] nhịp xưa

Chiều nay niềm ái [C] ân xưa tìm đến bên [G] ai, [D7] kể nỗi nhớ [G] thương
[Em] Lời thề cùng cánh [Am] hoa rơi tàn úa bên [G] song dưới [D7] ánh tà [G] dương
[G] Xuân nay bao sầu [Bm] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Em] hương đang lòng hầu [D] đứt muôn đường tơ [G] vương
Sầu vương áng [Am] mây bao [D7] nhuốm màu [G] tang


------------------
Version 2: lời theo phần trình bày của ca sĩ Duy Trác (trước 1975)


[C] Xuân vương trên ngàn [Em] hoa nhắc bao sầu [G7] nhớ mơ [C] màng
Mây buông trong chiều [F] vắng như luyến [Dm] tiếc giấc mơ phai [G] tàn
[F] Nhớ dưới xuân năm [Dm] nào lòng say ước [G7] mơ sống trong mộng vàng

[C] Xuân nay bao sầu [Em] nhớ xuân xưa 
Tiếc mối tình phai [Am] hương cung gần đành [G] lỡ dứt đường tơ [C] vương
Nụ cười vừa chớm [Dm] mây bao nhuốm màu [C] tang

Chiều nay niềm ái [F] ân xưa tìm đến bên [C] ai, [G7] kể nỗi nhớ [C] thương
[Am] Lời thề cùng cánh [Dm] hoa rơi tàn úa bên [C] song dưới [G7] ánh tà [C] dương

[C] Bóng dáng xa khuất [F] ngàn trùng dương 
[Dm] nhớ nhung càng suy [G7] lòng vấn [C] vương
[Am] Cung đàn lỡ bao [Em] nhịp luyến [Am] thương đường đời lẻ [F] bước
Lòng nặng nặng mối đau [C] thương, nhớ phút giây êm [F] đềm say đắm

Nhớ phút giây mơ [G7] màng dưới [C] trăng 
[F] Xa kìa cánh chim [Em] chiều bạt gió muôn [Dm] phương
Lạc loài cuối [G7] trời mang ưu sầu [C] ngàn thu
Nhớ bóng ai bên [F] thềm thanh vắng
Nhớ phút giây mơ [G7] màng dưới [C] trăng 
[F] Xa kìa cánh chim [Em] chiều bạt gió muôn [Dm] phương
Lạc loài cuối [G7] trời mang ưu sầu ngàn [C] thu

[C] Tháng năm thay màu [Em] áo tang thương 
Tiếc mối tình phai [Am] hương duyên xưa đành [G] lỡ dứt đường tơ [C] vương
Trời vàng tới quá [Dm] mau muốn [G7] kiếp chờ [C] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com