1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ đêm giã bạn

Cuộn trang

Hội đã tan [C] rồi, chia tay bên dòng [Am] sông Chiếc nón quai [Dm] thao xôn xao câu quan [Am] họ Đến hẹn lại [Dm] lên người ơi đừng quên [E] nhé Con đò bồng [C] bềnh nhớ [E7] nhau gọi câu mình [Am] ơi. Người [Am] ơi trăng rằm hội quê [Dm] tôi Trăng về nơi đầu [F] thuyền lung linh mặt [C] nước [Am] Bồng bềnh trăng [Dm] soi, hội đã tan [Am] rồi. Ngồi [D] tựa mạn [Am] thuyền Để nước mắt [Dm] ai ướt đẫm vạt [C] áo Người [G] ơi, câu hát trao [Dm] duyên rồi quan họ [F] về Em trao yếm [G] đào anh nhận để làm [Em] tin Em trao nón ba [Am] tầm mặc trời mưa ướt [C] áo Là người [G] ơi câu hát thương [Dm] nhau Người ơi xin đừng [F] về Trúc xinh em [C] chờ xin hẹn đến hội [Em] sau Em xinh em [C] đứng bên [E7] đình mà em [Am] càng xinh.

Video hướng dẫn