1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ em lý bông mai

Cuộn trang

1. Bông mai [Em] vàng thuở nàng còn trẻ Trên lối đi [A] về lắm kẻ đợi [Em] mong Bây giờ tình đã sang [Am] sông Anh trèo cây [G] khế, ngó [D] mong đất á [G] trời. 2. Bông mai [Em] vàng tiễn chàng xa xứ Em ở quê [A] nhà em cứ đợi [Em] trông Mai vàng nở rộ mùa [Am] bông Anh xa mà [B] chẳng trong mong ngày [Em] về. ĐK: Bông mai [G] ơi, hỡi [A] bông mai [Em] vàng [A][Em] Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết [C] đến Cho [Em] cõi lòng [C] ta, thui [Em] thủi mình [Am] ên [D] Con trăng [B7] thề, [Em] con trăng não [Am] nề Ơi lý xàng xê, ai về trăng [D] sáng Quê nhà chỉ [C] có, mình [Am] ta nhớ [Em] chàng. * Bớ anh [A] ơi, sao chẳng nói một [Em] lời Bớ anh [A] ơi, sao chẳng nói một [Em] lời Bớ anh [A] ơi, sao chẳng nói một [Em] lời

Video hướng dẫn