1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ Giáo Đường xưa

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Cao Xuân Lý

Nguồn: thanhcavietnam.net