1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ kể anh nghe

Cuộn trang

1. Em [F] biết đời [Dm] em lắm trái [Gm] ngang Quanh [C] co như chẳng được [F] ngay hàng Từ khi em mới thành [Bb] thiếu phụ Duyên [Gm] nợ không qua sóng [C] phũ phàng 2. Em [F] đến với [Dm] anh cũng [Gm] muộn màng Thuyền [C] còn neo bến chửa [F] sang ngang Sợ con nước xoáy thuyền [Bb] em lật Anh [C] chẳng còn em kết [F] đá vàng ĐK: Trời tạo làm [F] chi chuỗi nghiệt oan Em đi nước mắt rơi hai [C] hàng Mà [Gm] sao người ấy luôn hờ hững Để tủi tình [C] em khóc bẻ [F] bàng [C] Anh hỏi làm [F] sao dám tỏ bày Nhạt nhòa [Dm] nước mắt dẫm khăn [Gm] tay Vừa toan cất tiếng tim [C] nghèn nghẹn Nói được làn sao nỗi khổ [F] này [C] 3. Cuộc [F] đời sao [Dm] cứ mãi [Gm] lê thê Thu [C] đợi ngoài kia để [F] tiễn hè Nhớ giữ những gì anh m[Bb] uốn hỏi Khi [C] nằm chung gối kể [F] anh nghe [Bb][F]

Video hướng dẫn