highlight chords
				                 [G]   [D]       [Bm]  
Tôi vẫn n hớ về n gôi trường thuở nhỏ 
     [D]           [G]   
Kỷ niệm x ưa thao thức mãi khôn nguôi 
     [Em]         [Am] 
Ở nơi ấy , tình thày như biển cả 
         [D]    [G]  
Như cây cao bóng mát tre già 
      [G]  
Ngô Quyền ơi! 
           [Am]     [D]  
Ngôi trường xưa, hôm nay ngày mở hội 
     [C]  [D]    [A]  [D7] 
Cho tôi x in gó p một bà i ca 
     [G]  
Ngô Quyền ơi! 
      [Am]              [G]   
Ngôi trường xưa, bao ân tình thương yêu n gày ấy 
        [D]        [A]   
Vẫn bồi hồi thắ m thiết mãi tron g tôi 
                 [G]          
Bây giờ đây trong lòng tôi bao ơ n thày ơn cô dìu dắt 
     [D]            [G]   
Vẫn ngời ngời qua những tháng năm trôi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mái trường xưa

				                 [G]   [D]       [Bm]  
Tôi vẫn n hớ về n gôi trường thuở nhỏ 
     [D]           [G]   
Kỷ niệm x ưa thao thức mãi khôn nguôi 
     [Em]         [Am] 
Ở nơi ấy , tình thày như biển cả 
         [D]    [G]  
Như cây cao bóng mát tre già 
      [G]  
Ngô Quyền ơi! 
           [Am]     [D]  
Ngôi trường xưa, hôm nay ngày mở hội 
     [C]  [D]    [A]  [D7] 
Cho tôi x in gó p một bà i ca 
     [G]  
Ngô Quyền ơi! 
      [Am]              [G]   
Ngôi trường xưa, bao ân tình thương yêu n gày ấy 
        [D]        [A]   
Vẫn bồi hồi thắ m thiết mãi tron g tôi 
                 [G]          
Bây giờ đây trong lòng tôi bao ơ n thày ơn cô dìu dắt 
     [D]            [G]   
Vẫn ngời ngời qua những tháng năm trôi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com