1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ Mẹ Lí Mồ Côi

Cuộn trang

Capo 1 Mẹ qua [Am]đời khi c[B7]on còn trong [Em]nôi Cha bỏ [C]con bơ vơ đi theo[Am] người Cậu mang [D]về cưu mang vì thương [G]cháu Khát sữa bú [Am]tay mồ côi lúc chào [E7]đời Cậu qua [Am]đời khi c[B7]on vừa thôi [Em]nôi Sao nhẫn [C]tâm mợ đem con đi cho [Am]người Ngày qua [D]ngày con âm thầm khôn [G]lớn Hẩm hiu một [Am]mình lay [B7]lất giữa chợ [Em]đời Phương [Em]xa cha nào có hay Mà chiều n[Am]ay con giỗ Mẹ nơi [Em]này Sáo bay tìm [D]bầy khói hương mộ phần nghi [Bm]ngút Nước chảy liu [D]riu, lòng con hiếu thảo trọn [Am]đời Mỗi năm một [Em]lần con gái nhớ mẹ về [B7]đây Phương [Em]xa cha nào có hay Mà chiều [Am]nay con giỗ Mẹ nơi [Em]này Ngỡ như Mẹ v[D]ề với con hình hài sương [Bm]khói Gió thổi bên [D]sông lòng con nức nở nghẹn [Am]ngào Tủi thân con [B7]khóc nhớ Mẹ lý mồ [Em]côi

Video hướng dẫn