1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mẹ lý mồ côi

Cuộn trang

Mẹ qua [Am] đời khi con [Em] còn trong nôi Cha bỏ [A] con bơ vơ đi theo người [E] Cậu mang [Am] về cưu mang vì thương [B] cháu Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào [Am] đời. Cậu qua [Am] đời khi con [Em] vừa thôi nôi Sao nhẫn [A] tâm mợ đem con đi cho người [E] Ngày qua [Am] ngày con âm thầm khôn [B7] lớn Hẩm hiu một [D] mình lay lất giữa chợ [Em] đời. Phương [G] xa cha nào có [Em] hay Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này Sáo bay tìm [Bm] bầy khói hương mộ phần nghi [Am] ngút Mỗi năm một [E7] lần con gái nhớ mẹ về [Am] đây. Phương [G] xa cha nào có [Em] hay Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này Ngỡ như mẹ [Bm] về với con hình hài sương [Am] khói Gió thổi bên [E7] sông lòng con nức nở nghẹn [Am] ngào Tủi thân con [B7] khóc nhớ mẹ lý mồ [Em] côi.

Video hướng dẫn