highlight chords
Mẹ qua [Am] đời khi con [Em] còn trong nôi 
Cha bỏ [A] con bơ vơ đi theo người 
[E] Cậu mang [Am] về cưu mang vì thương [B] cháu 
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào [Am] đời.
Cậu qua [Am] đời khi con [Em] vừa thôi nôi 
Sao nhẫn [A] tâm mợ đem con đi cho người 
[E] Ngày qua [Am] ngày con âm thầm khôn [B7] lớn 
Hẩm hiu một [D] mình lay lất giữa chợ [Em] đời.
Phương [G] xa cha nào có [Em] hay 
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này 
Sáo bay tìm [Bm] bầy khói hương mộ phần nghi [Am] ngút 
Mỗi năm một [E7] lần con gái nhớ mẹ về [Am] đây.
Phương [G] xa cha nào có [Em] hay 
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này 
Ngỡ như mẹ [Bm] về với con hình hài sương [Am] khói 
Gió thổi bên [E7] sông lòng con nức nở nghẹn [Am] ngào 
Tủi thân con [B7] khóc nhớ mẹ lý mồ [Em] côi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mẹ lý mồ côi

Trương Quang Tuấn
Mẹ qua [Am] đời khi con [Em] còn trong nôi 
Cha bỏ [A] con bơ vơ đi theo người 
[E] Cậu mang [Am] về cưu mang vì thương [B] cháu 
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào [Am] đời.
Cậu qua [Am] đời khi con [Em] vừa thôi nôi 
Sao nhẫn [A] tâm mợ đem con đi cho người 
[E] Ngày qua [Am] ngày con âm thầm khôn [B7] lớn 
Hẩm hiu một [D] mình lay lất giữa chợ [Em] đời.
Phương [G] xa cha nào có [Em] hay 
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này 
Sáo bay tìm [Bm] bầy khói hương mộ phần nghi [Am] ngút 
Mỗi năm một [E7] lần con gái nhớ mẹ về [Am] đây.
Phương [G] xa cha nào có [Em] hay 
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này 
Ngỡ như mẹ [Bm] về với con hình hài sương [Am] khói 
Gió thổi bên [E7] sông lòng con nức nở nghẹn [Am] ngào 
Tủi thân con [B7] khóc nhớ mẹ lý mồ [Em] côi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com