1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mẹ quê tôi

Cuộn trang

1. Chiều quê [Am] tôi bông lúa [G] reo cùng gió hát [Dm] theo Bài hát [G] ru dưới thái [Em] bình cùng mẹ quê [Am] tôi Đồng xanh [Em] ngát trắng cánh cò san [Am] sát Bờ đê [C] xa có cánh diều bay cao [Em] cao Dòng sông [G] ơi cầu tre ơi sao nhớ thương qua từng [E7] ngày 2. Mẹ quê [Am] tôi bao tháng [G] năm dậy sớm thức [Dm] khuya Trồng lúa [G] rau quên nét [Em] cày nhọc nhằn quanh [Am] năm Mẹ quê [Em] tôi, đem thân cò gian [Am] khó Ngày hay [C] đêm, xa trưa trời mưa nắng [Em] gió Vì thương [G] con, nhiều lo [Em] toan xây đắp tương lai ngày [Am] mai ĐK; [Am] Ơi! Đây dòng [F] sông ôm ấp bao nhiêu chờ [G] mong Cầu tre [C] kia đang mất theo dòng đời [Am] trôi Đồng xanh [G] ơi phù xa [F] ơi bờ đê [E7] cao ôm ấp che thôn làng [Am] xa Miền quê [Em] tôi mang hình hài mẹ quê [Am] hương 3. Mẹ quê [Am] tôi nay đã [G] xa và mãi cách [Dm] xa Lòng nhớ [G] thương theo tháng [Em] ngày một dạ yêu [Am] thương Đồng lúa [Em] chín đến bao hạt lúa [Am] mới Bờ đê [C] cao dâng đêm chờ con nước [Em] lớn Diều bay [G] cao chiều quê [Em] tôi trong tiếng ru ơi ầu [Am] ơi

Video hướng dẫn