1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mẹ

Cuộn trang

Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than Chim [Am] chiều nhớ [D7] mẹ kêu [G] vang Rừng [Am] cao nhớ [Em] mẹ lá [D7] vàng rụng rơi Nguồn [C] sông nhớ [G] mẹ cát [Am] bồi Thuyền [D7] ai nhớ [Em] mẹ thuyền [D7] trôi dật [G] dờ Bầu [G] trời nhớ mẹ xanh lơ Mây trôi nhớ [Em] mẹ lững [D7] lờ bâng [G] khuâng Hoa [Am] thương nhớ [D7] mẹ trắng [G] ngần Đường [Am] trông nhớ [Em] mẹ mỗi [D7] lần đi qua Cánh [C] đồng nhớ [G] mẹ sương [Am] sa Phố [D7] đêm nhớ [Em] mẹ bóng [D7] nhòa đường [G] khuya Chuông [G] chùa nhớ mẹ rơi mưa Hàng cây nhớ [Em] mẹ vẫn [D7] chưa đâm [G] chồi Cơm [Am] chiều nhớ [D7] mẹ đũa [G] rơi Vườn [Am] cam nhớ [Em] mẹ lâu [D7] rồi chẳng xanh Hiên [C] nhà nhớ [G] mẹ rêu [Am] phong Ngàn [D7] muôn nhớ [Em] mẹ hương [D7] lòng kính [G] dâng

Video hướng dẫn