1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ mùa hạ cuối

Cuộn trang

[Am] Ve ve dạo tình [F] ca, ve dạo tình [Dm] ca cho kỷ [E7] niệm theo [Am] về Hạ cuối mùa [Em] thi hoa [G] phượng buồn biệt [C] ly [Dm] ngơ ngẩn tình [E7] si [Am] Đây trang vở ngày [F] nao chép vội vần [Dm] thơ trong lưu [E7] bút học [Am] trò Kỷ niệm buồn [C] vui góp nhặt đốt lửa [F] lòng [E7] để hoài nhớ [Am] mong. Cánh phượng [Dm] hồng ép thành cánh [Am] bướm Ánh mắt [Dm] ai cháy hoài mộng [Am] tưởng [Em] Mai xa [C] rồi anh còn nhớ tôi [Am] không Với ước [Dm] mong được [E7] một lần trở [Am] lại. Chép tặng [G] anh [E7] bài thơ hạ [F] cuối Tìm lại trong [Dm] nhau kỷ [E7] niệm của một [Am] thời * Chép tặng [G] anh [E7] bài thơ hạ [F] cuối Tìm lại trong [Dm] nhau kỷ [E7] niệm một thời [Am] qua.

Video hướng dẫn