Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhỏ ơi (Dm)

Cuộn trang

Lần [Dm]đầu ta gặp [C]nhỏ trong [Am]nắng chiều bay [Dm]bay Ngập [Dm]ngừng ta hỏi [C]nhỏ, nhỏ [C]bảo nhỏ không [F]tên Ừ [Dm]thì nhỏ không [C]tên, bây [C]giờ quen nhé [Am]nhỏ, nhỏ [Dm]ơi Lần [Dm]này ta gặp [C]nhỏ, trong [Am]nắng chiều bay [Dm]bay Ngập [Dm]ngừng ta hỏi [C]nhỏ, nhỏ [C]bảo nhỏ chưa [F]yêu Ừ [Dm]thì nhỏ chưa [C]yêu, bây [C]giờ yêu nhé [Am]nhỏ, nhỏ [Dm]ơi Lần [Dm]này nhỏ quay [C]đi không [C]thèm nhìn [Am]ta nữa Giọt [Dm]sầu rơi một [C]mình, chỉ [Dm]còn ta một [C]mình, [Dm]nhỏ ơi Còn [Dm]gì đâu hỡi [C]nhỏ, trong [Am]nắng chiều phôi [Dm]phai Kỷ [Dm]niệm ta cùng [C]nhỏ, giờ [C]chỉ là hư [F]vô.  Ừ [Dm]thì là hư [C]vô, xa [C]rồi vẫn nhớ [Am]hoài, nhỏ [Dm]ơi. Tình [Dm]cờ ta gặp [C]nhỏ, trong [Am]nắng vàng ban [Dm]mai  Thẹn [Dm]thùng ta hỏi [C]nhỏ, nhỏ [C]bảo khờ ghê [F]đi Ừ [Dm]thì khờ ghê [C]đi, thương [C]rồi sao chẳng [Am]hiểu, nhỏ [Dm]ơi