Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhỏ ơi

Cuộn trang

1. Lần [Am] đầu ta gặp [G] nhỏ, trong nắng chiều bay [Am] bay Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ không [C] tên Ừ [Am] thì nhỏ không [G] tên, bây giờ quen nhé [E7] nhỏ, nhỏ [Am] ơi. 2. Lần [Am] này ta gặp [G] nhỏ trong nắng chiều bay [Am] bay Ngập ngừng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo nhỏ chưa [C] yêu Ừ [Am] thì nhỏ chưa [G] yêu, bây giờ yêu nhé [E7] nhỏ nhỏ [Am] ơi. ĐK: Lần [Am] này, nhỏ quay [Dm] đi không [G] thèm nhìn ta [E7] nữa Giọt [Am] sầu rơi một [Dm] mình chỉ [Am] còn ta một [G] mình, nhỏ [Am] ơi 3. Còn [Am] gì đâu hỡi [G] nhỏ, trong nắng chiều phôi [Am] phai Kỷ niệm ta cùng [G] nhỏ, giờ [G7] chỉ là hư [C] vô Nụ [Am] cười là hư [G] vô, xa rồi vẫn nhớ [E7] hoài, [Am] nhỏ ơi. 4. Tình [Am] cờ ta gặp [G] nhỏ, trong nắng vàng ban [Am] mai thẹn thùng ta hỏi [G] nhỏ, nhỏ [G7] bảo khờ ghê [C] đi Ừ [Am] thì khờ ghê [G] đi, thương rồi sao chẳng [E7] hiểu, nhỏ [Am] ơi.