1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ ơn cha

Cuộn trang

1. Bàn tay cha chai [Dm] cứng vì hứng nỗi gian [A] nan Bàn tay cha khô [A7] héo vì kiếm sống nuôi [Dm] con Tình thuơng cha vô [Gm] bến vượt núi Thái ngất [Dm] cao Tình [A] yêu cha dành [Bb] cho con đại [A7] dương kia có là [Dm] bao Lòng cha luôn ôm [Dm] ấp hoài bảo sống cho [A] con Dù cho bao gian [A7] khó mặc gió bão chông [Dm] gai Tình thương cha vô [Gm] bến vượt núi Thái ngất [Dm] cao Tình [A] yêu cha dành [Bb] cho con đại [A7] dương kia có là [Dm] bao. ĐK: Cha yêu ơi mãi không [Gm] quên [C] Bao năm qua sống [F] bên con Cha yêu thương đỡ nâng [A7] con từng giây [F] phút. [Dm] Con nay xin nhớ [Gm] ơn cha [C] Bao hy sinh [F] sống cho con Trong tim con mãi tri [A7] ân cha suốt [Dm] đời. 2. Nhiều phen con vấp [Dm] ngã vội vã đỡ nâng [A] con Nụ hôn cha thương [A7] mến nhẹ giỗ nín con [Dm] thơ Tình thuơng cha vô [Gm] bến vượt núi Thái ngất [Dm] cao Tình [A] yêu cha dành [Bb] cho con đại [A7] dương kia có là [Dm] bao Tình cha tựa núi [Dm] Thái hùng vỹ mãi nguy [A] nga Tình cha luôn ấm [A7] áp tựa nắng sớm ban [Dm] mai Tình thương cha vô [Gm] bến vượt núi Thái ngất [Dm] cao Tình [A] yêu cha dành [Bb] cho con đại [A7] dương kia có là [Dm] bao

Video hướng dẫn