highlight chords
				              [A]            [C#m] 
Ng ày thật dài nếu như vắng em 
               [F#m] 
Đời thật buồn khi không có e m 
      [E]        [D]  
Nghe mùa đ ông vây kín tâm h ồn 
    [Bm]            [C#m]    [F#m] 
Còn đâu vòng tay ngày nào bên nh au ấm nồng 
    [Bm]       [Bm]          [E]   
Chỉ có riêng anh đợi chờ, này người hay kh ông? 
  [A]           [E]  [F#m]          [D]   
Khô ng một câu lúc anh giã từ Kh ông một câu khi anh các h xa 
       [Bm]         [D]  
Mặc cho thời gian cứ thế phai nh òa. 
   [D]     [D]         [F#m]   [D]  
Dù b iết tiếc n uối không mang tình yêu trở về 
          [D]       [D] 
Chìm trong em là b ao nhiêu não nề 
              [D]  
Và cơn đau làm em thêm tái tê. 
       [A]            [F#m]    
I miss you e verynight , I need you b y my side 
         [D]            
Có những tiếng kh óc trong đêm ngần ngại 
        [Bm]  [E]  
Vì tình yêu na y đã p hai. 
        [A]       
I wish your dr eams my mind 
       [C#m]    [F#m] 
Một lần xin h ãy quay lại 
     [Bm]              
Để trái t im anh thôi không nghẹn ngào 
  [D]          [E]            [A] 
Số ng với những khát kh ao , Bên nhau như ngày n ào 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ rất nhớ

				              [A]            [C#m] 
Ng ày thật dài nếu như vắng em 
               [F#m] 
Đời thật buồn khi không có e m 
      [E]        [D]  
Nghe mùa đ ông vây kín tâm h ồn 
    [Bm]            [C#m]    [F#m] 
Còn đâu vòng tay ngày nào bên nh au ấm nồng 
    [Bm]       [Bm]          [E]   
Chỉ có riêng anh đợi chờ, này người hay kh ông? 
  [A]           [E]  [F#m]          [D]   
Khô ng một câu lúc anh giã từ Kh ông một câu khi anh các h xa 
       [Bm]         [D]  
Mặc cho thời gian cứ thế phai nh òa. 
   [D]     [D]         [F#m]   [D]  
Dù b iết tiếc n uối không mang tình yêu trở về 
          [D]       [D] 
Chìm trong em là b ao nhiêu não nề 
              [D]  
Và cơn đau làm em thêm tái tê. 
       [A]            [F#m]    
I miss you e verynight , I need you b y my side 
         [D]            
Có những tiếng kh óc trong đêm ngần ngại 
        [Bm]  [E]  
Vì tình yêu na y đã p hai. 
        [A]       
I wish your dr eams my mind 
       [C#m]    [F#m] 
Một lần xin h ãy quay lại 
     [Bm]              
Để trái t im anh thôi không nghẹn ngào 
  [D]          [E]            [A] 
Số ng với những khát kh ao , Bên nhau như ngày n ào 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com