1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ thu Hà Nội

Cuộn trang

1. Trời [Bb] mây buồn [A7] lệ ướt mi [Dm] sầu Hồn [Cm] thơ về nhẹ [F7] bước áo thu rũ [Bb] nát nhầu Kìa [Dm] gió cuốn gió cuốn kìa [Gm] mưa ngâu mưa ngâu Tình [Bb] duyên chìm tận [F7] đáy sông [Bb] sâu 2. Mùa [Bb] thu Hà [A7] Nội quá xa [Dm] vời Lòng [Cm] ta vời vợi [F7] nhớ dáng xưa em [Bb] khuất rồi Nào [Dm] xác lá sấu úa hồ [Gm] Gươm con tim ơi Và [Bb] Năm Cửa [F7] Ô ngát hương [Bb] đời ĐK: Ngờ thu xưa [Eb] đến nơi đây Lao xao trong [F7] ngàn bóng [Bb] cây Đường [Dm] phố than dài theo [Gm] gót mềm Hà [Cm] Nội ơi ta nhớ màu [F7] sắc em 3. Trời [Bb] mây biền [A7] biệt nhớ [Dm] sông dài Bàn [Cm] chân hiền chờ [F7] gót bóng thu qua [Bb] héo gầy Từng [Dm] chiếc lá rách mướt nhạc [Gm] thu ru trong mơ Mùa [Bb] thu Hà Nội [F7] vẫn là [Bb] thơ

Video hướng dẫn