highlight chords
[Em] Rã hội rồi anh lại về theo em 
Để câu [C] hát vấn [B7] vương trong [Em] lòng 
Nước sông [Am] kia hai dòng như [Em] một
[D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [B7] tin 
[D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [Em] tin
Biết mai [Em] mình có về cùng nhau 
Để câu [C] hát trao [B7] duyên ngày [Em] hội
Áo khăn [Am] đây xin mình để [Em] lại 
[D] Mai xa [Am] rồi em [B7] nhớ em [Em] thương
Người [Em] ơi nhớ về Hội [G] Lim 
Hội của trao [Am] duyên hội của hẹn [Em] hò
Người [C] ơi [B7] nhớ [Em] về 
Áo khăn em [D] chờ đến ngày hội [B7] sau 
Áo khăn em [D] chờ đến [B7] hẹn lại [Em] lên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ về hội Lim

Trung Đức
[Em] Rã hội rồi anh lại về theo em 
Để câu [C] hát vấn [B7] vương trong [Em] lòng 
Nước sông [Am] kia hai dòng như [Em] một
[D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [B7] tin 
[D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [Em] tin
Biết mai [Em] mình có về cùng nhau 
Để câu [C] hát trao [B7] duyên ngày [Em] hội
Áo khăn [Am] đây xin mình để [Em] lại 
[D] Mai xa [Am] rồi em [B7] nhớ em [Em] thương
Người [Em] ơi nhớ về Hội [G] Lim 
Hội của trao [Am] duyên hội của hẹn [Em] hò
Người [C] ơi [B7] nhớ [Em] về 
Áo khăn em [D] chờ đến ngày hội [B7] sau 
Áo khăn em [D] chờ đến [B7] hẹn lại [Em] lên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com