1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ về hội Lim

Cuộn trang

[Em] Rã hội rồi anh lại về theo em Để câu [C] hát vấn [B7] vương trong [Em] lòng Nước sông [Am] kia hai dòng như [Em] một [D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [B7] tin [D] Em trao yếm [G] đào anh cầm làm [Em] tin Biết mai [Em] mình có về cùng nhau Để câu [C] hát trao [B7] duyên ngày [Em] hội Áo khăn [Am] đây xin mình để [Em] lại [D] Mai xa [Am] rồi em [B7] nhớ em [Em] thương Người [Em] ơi nhớ về Hội [G] Lim Hội của trao [Am] duyên hội của hẹn [Em] hò Người [C] ơi [B7] nhớ [Em] về Áo khăn em [D] chờ đến ngày hội [B7] sau Áo khăn em [D] chờ đến [B7] hẹn lại [Em] lên

Video hướng dẫn