highlight chords
				             [Cm]            [G#]        
V ề lại trường xưa cuối muà thu lá rơi nhiều 
 [Cm]         [G#]          
B ạn bè ngày xưa giờ đ ây mỗi đứa một phương 
 [Cm]      [Bb]     [G#]      [Bb] 
Ghế đá lặng th inh phượng vỹ cũng ngồi yên 
         [G#]     [C]    
Một mình lặng lẽ về với bao kỷ niệm 
 [Cm]              [G#]       
L ặng nhìn trường xưa cuối mùa t hu lá rơi nhiều 
 [Cm]        [G#]         [Cm]  
G iờ thầy ở đâu thầ y ơi giữa đất trời b ao la 
 [Cm]    [Bb]    [G#]      [Cm]   
Lớp vẫn cò n đây bạn ơi có về thă m thầy 
 [Cm]          [G#]      [C]  
N gàn hoa tươi thắm ngà y nay dâng lên thầy 
 

 [Cm]       [D#]     
Nhớ khi bé tôi h ay lầm lỗi 
 [Cm]       [G#]     
C ó đôi lúc tôi h ay hờn dỗi 
 [Bb]             [D#] 
Luôn có thầy dìu nâng bước c hân 
 [Cm]        [G#]      
S ống sao trái tim k hông cằn cỗi 
 [Cm]          [Bb]     
Sống sao trái tim khô ng lạc lối 
 [Bb]    [Gm]        [Cm] 
L uôn ghi n hớ công ơn thầy tô i. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhớ về thầy tôi

				             [Cm]            [G#]        
V ề lại trường xưa cuối muà thu lá rơi nhiều 
 [Cm]         [G#]          
B ạn bè ngày xưa giờ đ ây mỗi đứa một phương 
 [Cm]      [Bb]     [G#]      [Bb] 
Ghế đá lặng th inh phượng vỹ cũng ngồi yên 
         [G#]     [C]    
Một mình lặng lẽ về với bao kỷ niệm 
 [Cm]              [G#]       
L ặng nhìn trường xưa cuối mùa t hu lá rơi nhiều 
 [Cm]        [G#]         [Cm]  
G iờ thầy ở đâu thầ y ơi giữa đất trời b ao la 
 [Cm]    [Bb]    [G#]      [Cm]   
Lớp vẫn cò n đây bạn ơi có về thă m thầy 
 [Cm]          [G#]      [C]  
N gàn hoa tươi thắm ngà y nay dâng lên thầy 
 

 [Cm]       [D#]     
Nhớ khi bé tôi h ay lầm lỗi 
 [Cm]       [G#]     
C ó đôi lúc tôi h ay hờn dỗi 
 [Bb]             [D#] 
Luôn có thầy dìu nâng bước c hân 
 [Cm]        [G#]      
S ống sao trái tim k hông cằn cỗi 
 [Cm]          [Bb]     
Sống sao trái tim khô ng lạc lối 
 [Bb]    [Gm]        [Cm] 
L uôn ghi n hớ công ơn thầy tô i. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com